Wat doen we?

We helpen  bedrijven en onderwijs de handen ineen te slaan. Dat doen we vanuit de gedachte dat samenwerken loont, kansen creëert én de regionale economie helpt versterken. Kenmerkend voor onze werkwijze is een creatieve, praktische aanpak. Dat betekent dat we eerst goed luisteren naar uw case. Vervolgens bekijken we samen welke oplossing past bij uw vraag en vertalen dit naar een praktisch uitvoerbaar plan met concrete activiteiten en begroting. En voor de realisatie ervan nemen we graag de verantwoordelijkheid.

 

  • Onderzoek en advies

    We schieten niet zomaar vanuit de heup, maar doen eerst een stapje terug. We bekijken de situatie en brengen helder in kaart wat er speelt. Hoe steekt de markt in elkaar? Hoe kijken spelers in het veld tegen het vraagstuk aan? Wat zeggen de cijfers? Met dit overzicht gaan we over naar de volgende fase: het vertalen van informatie naar een praktisch uitvoerbaar plan dat resultaat oplevert.
  • Ideeën vertalen naar activiteiten

    Hoe geven we de ideeën die bij alle partijen leven handen en voeten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen met elkaar in gesprek raken? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Hoe nemen we eventuele drempels weg? Welke middelen zetten we in? Wie doet wat? En op welk moment? In deze fase vertalen we ideeën naar concreet uitvoerbare activiteiten.
  • Planuitvoering

    Een goed plan valt of staat bij de uitwerking ervan. Daarom fungeren we in de uitvoeringsfase als aanjager, coördinator en kwartiermaker. We nemen de projectleiding voor onze rekening, buigen ons over het opzetten van de organisatie van het project en vragen waar nodig subsidies aan. We zorgen er voor dat we mensen enthousiasmeren, in beweging brengen én houden. We bewaken de inhoudelijke en financiële voortgang van het project, zoeken publiciteit en zorgen dat het project actueel blijft. We zetten alle raders aan het werk, spreken onze creativiteit aan, zorgen ervoor dat we alle mogelijkheden benutten en blíjven werken om concrete resultaten te boeken.