Cases

U heeft waarschijnlijk al een aardige indruk gekregen van wie we zijn, en wat we doen. Maar hoe zouden we onze kennis en kunde beter kunnen etaleren dan het verslag doen van enkele cases. Stuk voor stuk projecten waar de toegevoegde waarde duidelijk is.

 

[CASE] Aanjager T&R Friese Wouden

Vraagstuk

Hoe krijgen we meer toeristen en recreanten naar de zuidelijke Friese Wouden?

Achtergrond

De regio Friese Wouden, in het zuidoosten van Friesland, is met haar bossen, heide en veengebied, een verrassend mooi deel van Friesland,  Heel anders dan de weidse vergezichten waar Friesland bekend om staat. De Friese Wouden was bij de toenmalige provinciale marketingorganisatie, Beleef Fryslân, echter geen speerpunt. De focus lag op de Elf Steden, de Waddeneilenaden en de Friese Meren. Jammer, want de Friese Wouden heeft de toerist juist veel te bieden. Reden voor de vijf gemeenten van deze regio om hier verandering in te willen brengen. Een aanjager Toerisme en Recreatie moest hier voor zorgen. De Groot kreeg deze opdracht en werkte hierin samen met Oomsinnpuls en Tourist Info Fryslân.

 

Uitwerking

We konden direct aan de slag. Er lag al een rapport waarin was aangegeven wat de sterke kanten van Zuidoost Friesland zijn en welke doelgroep daarbij past. Op basis daarvan hebben we een plan gemaakt hoe we de regio wilden profileren en betrokken de ondernemers hierbij. De Friese Wouden kreeg als pay-off 'land van natuurlijk ritme'. Hieraan gaven we aan de hand van drie thema's inhoud: 'smaak', 'kunst' en 'actief'. Rond deze thema's vormden we met ondernemers werkgroepen om initiatieven te ontwikkelen. Daarnaast organiseerden we algemene bijeenkomsten om iedereen achter de aanpak te krijgen, kennis uit te wisselen en onderlinge samenwerking te realiseren.  'Last but not least'  zochten we de samenwerking met 'Beleef Fryslân', om ook de Friese Wouden in haar promotie van de provincie mee te nemen. 

 

Het resultaat?

  • We lieten een beeldmerk maken evenals een Friese Wouden magazine en een toeristische inspiratiekaart.
  • Er kwam 'schwung' in. Ondernemers plaatsten het logo op hun website en sloten aan bij de invulling van de pay-off.  De bijeenkomsten werden goed bezocht met 50-80 deelnemers en er ontstond samenwerking in de vorm van arrangementen en organisatie van activiteiten.
  • We kregen een plek op de website Beleef Friesland, bezochten vakantiebeurzen en organiseerden persreizen.
  • Op het gebied van 'Smaak' riepen we een Friese Wouden-lunchgerecht in het leven, organiseerden een verkiezing hier om heen en verspreiden het winnende recept onder de restaurants en horeca. Er kwam een Friese Wouden 'Smaak'-magazine uit en we organiseerden een inspiratiedag voor producenten van streekproducten en restauranthouders. Het doel: bij alle gerechten die in de Friese Wouden worden geserveerd, komt minimaal vijftig procent van de ingrediënten uit de streek.
  • Rond het thema 'Kunst' hebben we een opzet gemaakt voor STREAM. STREAM is een kunstproject dat bezoekers uit het hele land en daarbuiten moet trekken. Het gaat om landschapskunst waarbij de bezoeker kennis maakt met het 'eigene' van de regio. Tegelijk is het kunstwerk een aanzet tot discussie over de toekomst. STREAM is gebaseerd op het Ecokathedrale gedachtegoed van Le Roy (Mildam). Tijd en natuur zijn vormend voor de kunstwerken. Elk jaar worden nieuwe kunstwerken toegevoegd zodat het aantal steeds verder uitbreid. Bewoners, ondernemers en organisaties worden hierbij betrokken. Dit alles wordt vanuit de stichting STREAM gecoördineerd. Vanaf de zomer 2016 gaan de eerste drie kunstenaars van start.
  • Het thema 'Actief' draait om wandelen, fietsen, paardrijden en varen in de Friese Wouden. In dit kader hebben we onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan de heropening van het Polderhoofdkanaal, een cruciale toeristische vaarverbinding tussen de Turfroute in de Friese Wouden en het Lauwersmeergebied, hebben we een werkgroep geïnspireerd tot het ontwikkelen van de Friese Wouden als hét ATB-gebied van Nederland en hebben we bijgedragen aan het ontwikkelen van een toeristisch wandelnetwerk.
  • Om dit alles blijvend voort te zetten is de Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden in het leven geroepen. Zij vertegenwoordigt bovendien het toeristisch recreatieve bedrijfsleven in de regio.
  • Namens de stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden hebben we subsidies aangevraagd voor de uitvoering van de activiteiten, deze gehonoreerd gekregen en de stichting ondersteunt bij de afronding van de subsidie.

Na drie jaar hebben we ons aanjaagwerk overgedragen aan een 'vaste' regiomarketeer. Bij het kunstproject STREAM is De Groot nog steeds betrokken als zakelijk leider.

Opdrachtgever

Tourist Info Fryslân namens de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf.