Cases

U heeft waarschijnlijk al een aardige indruk gekregen van wie we zijn, en wat we doen. Maar hoe zouden we onze kennis en kunde beter kunnen etaleren dan het verslag doen van enkele cases. Stuk voor stuk projecten waar de toegevoegde waarde duidelijk is.

 

[CASE] STREAM, kunstproject in de Friese Wouden

Vraagstuk

Hoe verterk je het toeristisch bedrijfsleven in het zuidoostelijk deel van Friesland, de Friese Wouden?

Achtergrond

Vanuit de functie als aanjager Toerisme en Recreatie in de Friese Wouden, hebben we een aanzet gegeven voor het kunstproject STREAM. Met dit project willen we zowel nationaal als internationaal bezoekers trekken en zo het toeristisch bedrijfsleven in de regio kansen bieden hun omzet te vergroten. Maar dat niet alleen. STREAM is ook opgezet om bewoners en ondernemers in de Friese Wouden te verbinden en met elkaar tot nieuwe perspectieven te komen. De eerste organisatorische stappen waren gezet om dit initiatief verder te brengen; de stichting STREAM was opgericht, een artistiek directeur erbij betrokken en een startsubsidie gerealiseerd. Daarmee stopte de rol van aanjagen. Het bleek voor nieuwe organisatie echter moeilijk dit project daadwerkelijk verder te brengen. Daarop heeft De Groot, in samenwerking met Peter Brinkman, de zakelijke leiding op zich genomen.

Uitwerking

STREAM gaat om landschapskunst waarbij de bezoeker kennis maakt met het 'eigene' van de regio en bovendien geprikkeld wordt over specifieke vraagstukken na te denken. STREAM is gebaseerd op het Ecokathedrale gedachtegoed van Le Roy (Mildam). Tijd en natuur zijn vormend voor de kunstwerken. Elk jaar worden nieuwe kunstwerken toegevoegd zodat het aantal steeds verder uitbreid. Bewoners, ondernemers en organisaties worden hierbij betrokken. STREAM is afhankelijk van subsidies, maar moet daarnaast ook een verdienmodel hebben voor voldoende financiële armslag.

Het allerbelangrijkste was om eerst te beginnen zodat STREAM voor de regio concreet wordt. De coöperatie TAAK is erbij betrokken, vanwege hun kennis en ervaring met kunst in de openbare ruimte. We hebben de Rabobanken Heerenveen en Drachten en het Mondriaanfonds bereid gevonden het initiatief financieel te steunen en inmiddels drie kunstenaars de opdracht kunnen geven een ontwerp te maken. In deze ontwerpfase organiseren we een aantal publieksactiviteiten Vanaf augustus 2016 gaat dit van start. Elmo Vermijs bij De Veenhoop, Walter van Broekhuizen bij De Deelen en Erik Odijk in Beetsterzwaag. Wanneer we de ontwerpen kunnen laten uitvoeren, wordt een route langs de kunstwerken ontwikkeld en kunnen ondernemers, musea, galeries, e.d. hier bij aansluiten. Ofwel 'work in progress'.