Cases

U heeft waarschijnlijk al een aardige indruk gekregen van wie we zijn, en wat we doen. Maar hoe zouden we onze kennis en kunde beter kunnen etaleren dan het verslag doen van enkele cases. Stuk voor stuk projecten waar de toegevoegde waarde duidelijk is.

 

[CASE] Opleidingsbedrijf Metaal - Noord

Vraagstuk

Stel een ondernemingsplan op voor een opleidingsbedrijf van de Koninklijke Metaalunie in de drie noordelijke provincies en vraag hier subsidie op aan.

Achtergrond

De Koninklijke Metaalunie in Noord Nederland wil in haar werkgebied een opleidingsbedrijf voor de sector beginnen. Dit opleidingsbedrijf (OBM) heeft als belangrijkste doel om noordelijke metaalbedrijven te ontzorgen. Ondernemers kunnen aankloppen voor stagiaires, voor het regelen van leerwerplekken of voor scholing van werknemers. Maar het OBM moet ondernemers ook op andere vlakken kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij innovatie of ondernemen in het buitenland door de juiste partijen voor die ondernemer erbij te zoeken. Daarnaast moet het OBM jongeren stimuleren voor een MBO of HBO opleiding Metaal te kiezen. De Groot kreeg opdracht hier een projectplan voor te schrijven en zonodig bij de provincies een financiële bijdrage voor de realisatie te aan te vragen.

Uitwerking

In overleg met de opdrachtgever heeft De Groot de activiteiten van het op te richten OBM gespecificeerd. Aan elke activiteit, negen in totaal, is
a) een doelgroep gekoppeld,
b) aangegeven hoe deze concreet kan worden uitgevoerd en
c) welk resultaat het moet opleveren.

Vervolgens is een begroting gemaakt van de kosten en baten. Gedurende dit proces bleek het beter een OBM voor de provincie Friesland en één voor Groningen/Drenthe op te zetten. De Groot vroeg subsidie aan en inmiddels zijn OBM-Friesland en OBM-Noord een feit. Zie www.obm-friesland.nl en www.obm-noord.nl.
 

Opdrachtgever

Koninklijke Metaalunie district Noord.