Cases

U heeft waarschijnlijk al een aardige indruk gekregen van wie we zijn, en wat we doen. Maar hoe zouden we onze kennis en kunde beter kunnen etaleren dan het verslag doen van enkele cases. Stuk voor stuk projecten waar de toegevoegde waarde duidelijk is.

 

[CASE] Stages voor MBO docenten ICT

Vraagstuk

Hoe komt de ICT-sector in de Westergozone aan voldoende MBO- en HBO afgestudeerden die direct aan de slag kunnen?

Achtergrond

De ICT-sector kampt met een dalende en te lage uitstroom uit gekwalificeerde ICT-opleidingen. Met name op MBO en HBO niveau. Daarnaast is er sprake van een kloof tussen de opleidingen en de vraag vanuit de markt. Het gevolg: minder afgestudeerden die direct kunnen doorstromen. Een landelijke trend die zich ook in de Westergozone voordoet. Hoe biedt je dit het hoofd?

Uitwerking

Docenten zijn de ambassadeurs voor hun vak. Zijn zij enthousiast, hebben zij kennis van actuele ontwikkelingen én goede contacten met het bedrijfsleven, dan zal de uitval van studenten uit de opleiding beperkt blijven en de inhoud van de opleiding beter aansluiten bij wat de markt vraagt. Stages voor docenten is een manier om drie vliegen in één klap te vangen. De Groot heeft daarom voor zeven ICT-docenten van de niveau 4 MBO-opleidingen Friese Poort en Friesland College in Leeuwarden, meerdaagse stages georganiseerd en deze inhoudelijk afgestemd op de leervraag van de individuele docent. Hoe hebben zij de stages ervaren?

Ervaringen docenten

'Heel waardevol'. 'De context zien van wat je studenten leert'. 'De theorie gaat weer leven. Ik kan de opgedane ervaring zonder meer kwijt in mijn lessen'. 'Dit is de meest voortreffelijke manier van bijscholen'.

De meeste docenten hebben tijdens hun stage 'meegekeken'. en met personeelsleden over hun werk en functie gesproken. Veel meer was in de beschikbare tijd ook niet mogelijk. Twee docenten hebben echter ook echt meegewerkt: 'Geweldig. Het is voor mij een bevestiging dat we dit beslist moeten vasthouden.'

 

Meer weten? Over de aanpak en de ervaringen met de docentenstages is een rapport beschikbaar.

Opdrachtgever

MKB-Friesland, namens de O3 (Overheid, Onderwijs en Ondernemers) in Noordwest Friesland