Cases

U heeft waarschijnlijk al een aardige indruk gekregen van wie we zijn, en wat we doen. Maar hoe zouden we onze kennis en kunde beter kunnen etaleren dan het verslag doen van enkele cases. Stuk voor stuk projecten waar de toegevoegde waarde duidelijk is.

 

[CASE] Stipo-coach

Vraagstuk

Op welke manieren kun je het netwerken en samenwerken van ondernemers stimuleren?

Achtergrond

Platteland in balans. Dat is waar de stichting DBF in Grou voor staat. Vanuit die gedachte ook startte de stichting in het Drents Fries Leadergebied het project STIPO. Doel van het project: het Stimuleren van Innovatie in Plattelands Ondernemingen. De Groot nam binnen dit project de rol van Stipo-coach op zich. We fungeerden gedurende drie jaar als vraagbaak, klankbord en stimuleerden tal van activiteiten gericht op netwerken, samenwerking en kennisverbreding van ondernemers.

Uitwerking

Samen met de ondernemers in het gebied realiseerden we het volgende: 

  • 60 toeristisch-recreatieve ondernemers binnen de gemeente De Wolden hebben de handen ineen geslagen. Via bijeenkomsten en gezamenlijke productontwikkeling weten ze elkaar nu sneller te vinden. Om er voor te zorgen dat deze samenwerking structureel werd is aansluitend de stichting 'Rondje De Wolden' opgericht.
  • Ontwikkeling, organisatie en realisatie van het symposium 'Is er nog ruimte voor ondernemen op het platteland?'. Het symposium vond plaats in een tot congresruimte verbouwde loods van een loonbedrijf in Olderbekoop. Loek Hermans gaf de aftrap. Bijna 300 ondernemers, vertegenwoordigers van overheden, intermediairs en belangenorganisaties namen deel.
  • Verslagkrant symposium 'Is er nog ruimte voor ondernemen op het platteland?'.
  • Opzet van een platform van de ondernemersverenigingen in de gemeente Midden-Drenthe om gezamenlijk meer te kunnen realiseren.
  • Oprichting ondernemersvereniging Koekange e.o.
  • Organisatie netwerkavonden ondernemersvereniging Ruinerwold.
  • Visie van de Commerciële Club Ooststellingwerf op de gewenste economische ontwikkeling van de gemeente. Nadat we regelmatig de wenselijkheid hiervan aan hadden gegeven heeft de Club de ontwikkeling hiervan na afloop van het Stipo-project samen met het MKB-Noord opgepakt.
  • Ontwikkeling en realisatie verslagkrant 'Stipo: zin of onzin'.

Opdrachtgever

Stichting DBF Grou