Cases

U heeft waarschijnlijk al een aardige indruk gekregen van wie we zijn, en wat we doen. Maar hoe zouden we onze kennis en kunde beter kunnen etaleren dan het verslag doen van enkele cases. Stuk voor stuk projecten waar de toegevoegde waarde duidelijk is.

 

[CASE] Drents Goed Streekproducten

Vraagstuk

Bestaat er onder de producenten van streekproducten draagvlak om samen te werken en hun producten onder een gezamenlijk kwaliteitslabel samen te stellen?

Achtergrond

Met deze vraag werden we benaderd door de provincie Drenthe. Onderzoek onder de producenten van streekproducten wees al snel uit dat er zonder meer draagvlak bestond om een dergelijk label op te zetten! Om het label ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, werkten we uit aan welke voorwaarden zo'n label zou moeten voldoen en hoe dit organisatorisch opgezet zou kunnen worden. De Provincie Drenthe pakte ons advies op. Dit resulteerde uiteindelijk in het label 'Drents Goed'.

Opdrachtgever

Provincie Drenthe